AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ - SONAY İLBAY MİMARLIK DEKORASYON VE TEZYİNAT PROJESİ


    
     Ahmet Hamdi Akseki Camisinin Dekorasyon ve Tezyinat Projesi Sonay İlbay Mimarlık Tarafından Projelendirilmiştir.
 
     Camiler, strüktürel ve teknolojik gereklilikleri ile diğer mimari yapılarla benzer uygulama aşamalarından geçmekle birlikte, ruhsal atmosferin yaratılması amacıyla, birçok sanatçının ve meslek grubunun, el işçiliği ve yaratıcılıklarıyla emeğinin geçtiği tasarımların bütününden oluşmaktadır.  

     DİB Cami dekorasyon ve tezyinat çalışmasında da hat, çini, cam, mermer ve ahşap gibi çeşitli alanlardaki tasarım çalışmalarının, bu bütünlük içinde, ortak bir konsepte buluşması hedeflenmiştir.Konsept kararları alınırken, malzeme, akustik ve aydınlatma kriterleri doğrultusunda, kendi alanında uzman sanatçılar ve bilim adamlarının bilgileri ışığında projelendirme çalışması yapılmıştır.

KONSEPT………  

    Ahmet Hamdi Akseki Cami tezyinat ve dekorasyon çalışmasında, cami’nin mimari yapısı ile form/ fonksiyon/estetik kriterleri doğrultusunda bütünlük sağlayacak bir yaklaşım üzerine, klasik Türk-İslam mimarisinin yansıtıldığı bir projelendirme yapılmaya çalışılmıştır.

     Geçmişte ve günümüzde yapılan camilerin gerek sanatsal, gerekse fonksiyonel boyutta incelemelerinin yapılmasıyla başlanan dekorasyon çalışmasında; Geleneksel ile çağdaş mimarinin, adeta örf ve ananelerimizi kaybetmeden, modern yaşama ayak uydurarak harmanlandığı çizgide, konsept çalışması oluşturulmak istenmiştir.

     Geleneksel Türk –İslam sanatında kullanılan semboller, o dönemin siyasal, sosyal ve inanç biçimlerinden oluşmuştur.Günümüzde de süregelen, özellikle geçmişten günümüze değişmeyen inançlarımız, projemizde de benzer biçimlerde sembollerle ifade edilmeye çalışılmıştır.

      Cami mimarisi ve iç dekorasyonunda temel tasarım prensibi, ruhumuzu huzura kavuşturan, iç dünyamızda kendimizle barışık olmamıza yardım eden ve düşünce biçiminde pozitifliği seçmemizi sağlayan bir ortamın yaratılmasıdır.Projenin bu spiritüel gerekliliğinin yanısıra; hat, çini ve kalemişi gibi sanatsal yönü,  yapım teknikleri , malzeme, ışık ve ses sistemleri gibi bilim dallarını içermesi ve islamiyet inancıyla ilgili kapsamlı bir araştırma gerektirmesi, mimari çalışmanın boyutunu daha da arttırmıştır.
 

     Ahmet Hamdi Akseki Camii dekorasyon projesi konseptinin oluşturulmasında, Caminin  Anadolu topraklarında yer alması sebebiyle, bu topraklardaki Türk-İslam sanatı yapıları incelenmiş, cami  tezyinatı oluşturan semboller, ahşap, mermer ve taş işçiliğinin yapıda kullanım biçimleri araştırılmış, Türk-İslam kültürünün sembolik dünyasını yansıtan  motiflerden hareket edilmiştir.

     Türk-İslam  sanatını  karakterini Türk kültürü ve İslamiyet inancı belirlemektedir. Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen kavramlar, sembollere dönüştürülerek sanatta yer almıştır. Türk kültürü de şekillendirme de yardımcı olmuştur. Bu açıdan yıldız motifleri, sonsuzluk düğümü gibi motifler projemizde kullanılan sembollerdendir.